Hồ câu giải trí CÀNH TUYẾT ĐC: Vân Nội-Đông Anh-Hà Nội, xin thông báo, do tính chất công việc đột xuất dịch chuyển địa điểm vì thế chủ hồ câu không có thời gian giám sát hồ câu. Mặc dù đầu tư khá nhiều và có ý định mở rộng nhằm phục vụ anh em cần thủ được tốt hơn, nhưng nay do công việc quá bận không thể tiếp tục làm hồ. HỒ CÂU CÀNH TUYẾT thông báo chuyển nhượng giá thanh lý cho những ai thật sự và tâm huyết làm hồ.Chi tiết cụ thể xin liên hệ 01674373380 gặp anh Lộc để trao đổi công việc sang nhượng hồ.
Các bài viết liên quan :