Đối thoại giữa xuanmanh123 và comuki

1 Tin nhắn khách thăm

  1. A Mạnh cho e hỏi, e mới lấy 1 con Olympic 4,5m của a, e thấy khoen Fuji đầu xứ hơi nhỏ. e có cần pải thay khoen đó phần sứ dầy hơn để tránh bị xoăn và sơ dây không ?
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 1 của 1